Tag Archives: regulament ue deseuri

Regulamentul UE privind transferurile de deșeuri

Regulamentul (CE) Nr. 1013/2006 al  PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri stabilește procedurile și regimurile de control pentru transferul de deșeuri, în funcţie de originea, destinaţia și ruta transferului, de tipul de deșeu transferat și de tipul de tratament care se aplică deșeului la destinaţie.

Regulamentul se aplică transferurilor de deșeuri:
(a) între state membre, în interiorul Comunităţii sau în tranzit prin ţări terţe;
(b) importate în Comunitate din ţări terţe;
(c) exportate din Comunitate în ţări terţe;
(d) aflate în tranzit pe teritoriul Comunităţii, în drum din sau spre ţări.

Regulamentul poate fi consultat AICI.